Ngày 06/8/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Hợp – Khách hàng Phú Thọ (0968140444). Loại thiết bị: ổ cứng Samsung, dung lượng 80GB. TÌnh trạng: Lỗi co

Thu Huong Nguyễn

Ngày 06/8/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Hợp – Khách hàng Phú Thọ (0968140444). Loại thiết bị: ổ cứng Samsung, dung lượng 80GB. TÌnh trạng: Lỗi cơ

Hợp PhúThoj

Ngày 06/8/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Hợp – Khách hàng Phú Thọ (0968140444). Loại thiết bị: ổ cứng Samsung, dung lượng 80GB. TÌnh trạng: Lỗi co
Rate this post

Comments

comments