Ngày 07/07/2014, cứu DL thành công cho chị Phương(0942…986). Loại thiết bị 3.5 SamSung 40GB. Tình trạng: Kiến bò vào ổ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 07/07/2014, cứu DL thành công cho chị Phương(0942…986). Loại thiết bị 3.5WD 250GB. Tình trạng: Kiến bò vào ổ.20140707_131333

Comments

comments