Ngày 07/07/2104, cứu DL thành công cho a. Hải( 0986…939). Loại thiết bị HDD 2,5 Box Trancend 320GB. Tình trạng: Bad sector.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 07/07/2104, cứu DL thành công cho a. Hải( 0986…939). Loại thiết bị HDD 2,5 Box Trancend 320GB. Tình trạng: Bad sector.

 

20140707_162031

Ngày 07/07/2104, cứu DL thành công cho a. Hải( 0986…939). Loại thiết bị HDD 2,5 Box Trancend 320GB. Tình trạng: Bad sector.
Rate this post

Comments

comments