Ngày 07/08/2014, cứu DL thành công cho chị Hải(0914…447). Loại thiết bị: WD 320GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 07/08/2014, cứu DL thành công cho chị Hải(0914…447). Loại thiết bị: WD 320GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

20140807_145045

Ngày 07/08/2014, cứu DL thành công cho chị Hải(0914…447). Loại thiết bị: WD 320GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments