Ngày 07/08/2014, cứu DL thành công cho a. Hà(098591158). Loại thiết bị HDD 3.5 Seagate 250GB. Tình trạng: Không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 07/08/2014, cứu DL thành công cho a. Hà(098591158). Loại thiết bị HDD 3.5 Seagate 250GB. Tình trạng: Không nhận.

20140807_134844

Comments

comments