Ngày 07/08/3014, cứu DL thành công cho a. Tùng(01692193090). Loại thiết bị: HDD 2.5WD 1T. Tình trạng: Không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 07/08/3014, cứu DL thành công cho a. Tùng(01692193090). Loại thiết bị: HDD 2.5WD 1T. Tình trạng: Không nhận.

20140807_134821

Ngày 07/08/3014, cứu DL thành công cho a. Tùng(01692193090). Loại thiết bị: HDD 2.5WD 1T. Tình trạng: Không nhận.
Rate this post

Comments

comments