Ngày 07/09/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a.Phước (0902153450). Loại thiết bị: ổ cứng western 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Cường Mạnh

Ngày 07/09/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a.Phước (0902153450). Loại thiết bị: ổ cứng western 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

AP

Ngày 07/09/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a.Phước (0902153450). Loại thiết bị: ổ cứng western 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments