Ngày 07/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho KH ở Hòa Bình(0912921486). Loại thiết bị: WD 160GB. Tình trạng: Bad. Dữ liệu được khôi phục ngay trong ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 07/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho KH ở Hòa Bình(0912921486). Loại thiết bị: WD 160GB. Tình trạng: Bad. Dữ liệu được khôi phục ngay trong ngày.

Hòa Bình.

Comments

comments