Ngày 07/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Đức(01268280680). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba, dung lượng 500GB. TÌnh trạng: Bad, mất phân vùng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 07/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Đức(01268280680). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba, dung lượng 500GB. TÌnh trạng: Bad, mất phân vùng.

A Đức

Comments

comments