Ngày 07/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho KH( 01689940259). Loại thiết bị: Samsung 320GB. Tình trạng: Bad nặng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 07/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho KH( 01689940259). Loại thiết bị: Samsung 320GB. Tình trạng: Bad nặng.

VPH2

Comments

comments