Ngày 08/01/2014 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho A Hưng DT 0913374434 HDD Toshiba 1TB cắm trong HDD box lỗi cơ, Dữ liệu cần gấp yêu cầu cuumaytinh làm ngay nhưng phải chờ vật tư và ngày hôm sau Cuumaytinh đã trả dữ liệu quan trọng cho a Hưng

Thu Huong Nguyễn
Ngày 08/01/2014 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho A Hưng DT 0913374434 HDD Toshiba 1TB cắm trong HDD box lỗi cơ, Dữ liệu cần gấp yêu cầu cuumaytinh làm ngay nhưng phải chờ vật tư và ngày hôm sau Cuumaytinh đã trả dữ liệu quan trọng cho a Hưng
Rate this post

Comments

comments