Ngày 08/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a Hòa(0975800758). Loại thiết bị: WD 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 08/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a Hòa(0975800758). Loại thiết bị: WD 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

hòa

Ngày 08/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a Hòa(0975800758). Loại thiết bị: WD 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments