Ngày 09/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Dương(0972599988). Loại thiết bị: ổ cứng book, dung lượng 500GB. Tình trạng: Viruss làm mất dữ liệu.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 09/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Dương(0972599988). Loại thiết bị: ổ cứng book, dung lượng 500GB. Tình trạng: Viruss làm mất dữ liệu.

A Dương

Comments

comments