Ngày 09/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Trung(0976665676). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: BSY.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 09/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Trung(0976665676). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: BSY.

a tRUNG

Comments

comments