Ngày 08/08/2014, cứu DL thành công cho a Dương(0912…255). Loại thiết bị: HDD TOSIBA 120GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 08/08/2014, cứu DL thành công cho a Dương(0912…255). Loại thiết bị: HDD TOSIBA 120GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

20140807_145021

Comments

comments