Ngày 08/09/2014, cứu DL thành công cho a. Thắng(0903…335). Loại bị: thẻ nhớ Transcend 8GB. Tình trạng: Format.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 08/09/2014, cứu DL thành công cho a. Thắng(0903…335). Loại bị: thẻ nhớ Transcend 8GB. Tình trạng: Format.

WP_20140908_005

Comments

comments