Ngày 08/10/2014, cứu DL thành công cho a.Long(0914364064). Loại thiết bị: Hitachi 500GB. Tình trạng: Bad._ Chi nhánh Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 08/10/2014, cứu DL thành công cho a.Long(0914364064). Loại thiết bị: Hitachi 500GB. Tình trạng: Bad._ Chi nhánh Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy.

A. Long

Ngày 08/10/2014, cứu DL thành công cho a.Long(0914364064). Loại thiết bị: Hitachi 500GB. Tình trạng: Bad._ Chi nhánh Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy.
Rate this post

Comments

comments