Ngày 08/10/2014, cứu DL thành công cho a.Sơn(0986333989). Loại thiết bị: WD 320GB. Tình trạng: Bad sector.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 08/10/2014, cứu DL thành công cho a.Sơn(0986333989). Loại thiết bị: WD 320GB. Tình trạng: Bad sector.

a.Sơn

Ngày 08/10/2014, cứu DL thành công cho a.Sơn(0986333989). Loại thiết bị: WD 320GB. Tình trạng: Bad sector.
Rate this post

Comments

comments