Ngày 08/10/2104, cứu DL thành công cho chị Loan(0983456183). Loại thiết bị: SamSung 80GB. tình trạng: Bad.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 08/10/2104, cứu DL thành công cho chị Loan(0983456183). Loại thiết bị: SamSung 80GB. tình trạng: Bad.

C.Loan

Comments

comments