Ngày 08/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a B(0986….). Loại thiết bị: Sever IBM Raid 5. Tình trạng: Lỗi Raid. KH nhận lại dữ liệu trong ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 08/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a B(0986….). Loại thiết bị: Sever IBM Raid 5. Tình trạng: Lỗi Raid. KH nhận lại dữ liệu trong ngày.

sever

Comments

comments