Ngày 08/12/2014, bàn giao dữ liệu cho a. Cường( 0989336455). Loại thiết bị: Maxtor 40GB. Tình trạng: Bó cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 08/12/2014, bàn giao dữ liệu cho a. Cường( 0989336455). Loại thiết bị: Maxtor 40GB. Tình trạng: Bó cơ.

A.C3

Comments

comments