Ngày 08/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Dũng( 01686340350). Loại thiết bị: WD 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 08/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Dũng( 01686340350). Loại thiết bị: WD 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

A.Dũng1

Ngày 08/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Dũng( 01686340350). Loại thiết bị: WD 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments