Ngày 08/2/2014 Cứu dữ liệu máy chủ RAID cho Công ty TNHH Phúc Thành

Cường Mạnh

Đầu năm mới cuumaytinh nhận được yêu cầu phục hồi dữ liệu máy chủ HP sử dụng ổ cứng  raid 5 Bị lỗi 2 HDD SCSI. Sau 16 tiếng toàn bộ dữ liệu đã phục hồi toàn bộ.

Đồng thời tiến hành thay thế HDD và cài lại hệ điều hành cũng như cấu hình lại database kế toán.

 

IMG_0263

Comments

comments