Ngày 08/9/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a.Minh (0936486826). Loại thiết bị: ổ cứng western, dung lượng 320GB. Tình trạng: Bad sector.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 08/9/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a.Minh (0936486826). Loại thiết bị: ổ cứng western, dung lượng 320GB. Tình trạng: Bad sector.

WD 320gb 3.5

Ngày 08/9/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a.Minh (0936486826). Loại thiết bị: ổ cứng western, dung lượng 320GB. Tình trạng: Bad sector.
Rate this post

Comments

comments