Ngày 09/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Ninh(0928248784). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Bad sector. KH cần gấp nên dữ liệu bàn giao ngay trong ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 09/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Ninh(0928248784). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Bad sector. KH cần gấp nên dữ liệu bàn giao ngay trong ngày.

Ninh

Comments

comments