Ngày 09/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Phương(0942892986). Loại thiết bị: Westem Boox 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 09/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Phương(0942892986). Loại thiết bị: Westem Boox 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

c.Phương

Comments

comments