Ngày 09/07/2014 cứu DL thành công cho a.Dũng(0942…553). Loại thiết bị HDD 3,5 SS 500Gb. Tình trạng Lỗi cơ

Thu Huong Nguyễn

Ngày 09/07/2014 cứu DL thành công cho a.Dũng(0942…553). Loại thiết bị HDD 3,5 SS 500Gb. Tình trạng Lỗi cơ

20140708_112853

Comments

comments