Ngày 09/07/2014, cứu DL thành công cho e.Đức(01678…778)_ Cty Boo. Loại thiết bị HDD 3,5WD 500Gb. Tình trạng: không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 09/07/2014, cứu DL thành công cho e.Đức(01678…778)_ Cty Boo. Loại thiết bị HDD 3,5WD 500Gb. Tình trạng: không nhận.

20140708_130742

Ngày 09/07/2014, cứu DL thành công cho e.Đức(01678…778)_ Cty Boo. Loại thiết bị HDD 3,5WD 500Gb. Tình trạng: không nhận.
Rate this post

Comments

comments