Ngày 09/08/2014, cứu DL thành công cho chị Hằng(01683166659). Laoij thiết bị : HDD 2.5 Tosiba 320GB. Tình trạng: Lúc nhận lúc không.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 09/08/2014, cứu DL thành công cho chị Hằng(01683166659). Laoij thiết bị : HDD 2.5 Tosiba 320GB. Tình trạng: Lúc nhận lúc không.

20140807_150145

Ngày 09/08/2014, cứu DL thành công cho chị Hằng(01683166659). Laoij thiết bị : HDD 2.5 Tosiba 320GB. Tình trạng: Lúc nhận lúc không.
Rate this post

Comments

comments