Ngày 09/09/2014, cứu DL thành công cho a.Thắng(0127…1986).Loại thiết bị: HDD Laptop 500GB. Tình trạng: gộp ổ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 09/09/2014, cứu DL thành công cho a.Thắng(0127…1986).Loại thiết bị: HDD Laptop 500GB. Tình trạng: gộp ổ.

WP_20140909_011

Ngày 09/09/2014, cứu DL thành công cho a.Thắng(0127…1986).Loại thiết bị: HDD Laptop 500GB. Tình trạng: gộp ổ.
Rate this post

Comments

comments