Ngày 09/09/2014, cứu DL thành công cho a.Thanh(0973…861). Loại thiết bị: USB 8GB. Tình trạng: Mất DL.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 09/09/2014, cứu DL thành công cho a.Thanh(0973…861). Loại thiết bị: USB 8GB. Tình trạng: Mất DL

WP_20140909_010

Comments

comments