Ngày 09/10/2014, cứu DL thành công cho A. Tú (097 33 159 55). Loại thiết bị: Sony Vaio 750GB. Tình trạng: Ghộp ổ

Cường Mạnh

lap top

Comments

comments