Ngày 09/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Thuyết(0936499118). Loại thiết bị segate 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc. Dữ liệu được xử lý sau 1 ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 09/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Thuyết(0936499118). Loại thiết bị segate 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc. Dữ liệu được xử lý sau 1 ngày.

A.Thuyet

Comments

comments