Ngày 09/2/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Vinh( KH Quảng Ngãi_09879885xx). Loại thiết bị: Toshiba 320GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 09/2/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Vinh( KH Quảng Ngãi_09879885xx). Loại thiết bị: Toshiba 320GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng.

a.Vinh

Ngày 09/2/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Vinh( KH Quảng Ngãi_09879885xx). Loại thiết bị: Toshiba 320GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng.
Rate this post

Comments

comments