Ngày 09/9/2015 cứu dữ liệu thành công cho khách hàng Hải Phòng (0986079679). Loại thiết bị: ổ cứng seagate 250GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 09/9/2015 cứu dữ liệu thành công cho khách hàng Hải Phòng (0986079679). Loại thiết bị: ổ cứng seagate 250GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc.

HP

Ngày 09/9/2015 cứu dữ liệu thành công cho khách hàng Hải Phòng (0986079679). Loại thiết bị: ổ cứng seagate 250GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments