Ngày 09/9/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho chị Phương (0942892986). Loại thiết bị: ổ cứng western Boox, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 09/9/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho chị Phương (0942892986). Loại thiết bị: ổ cứng western Boox, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

IMG_0298[1]

Ngày 09/9/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho chị Phương (0942892986). Loại thiết bị: ổ cứng western Boox, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments