Ngày 10/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Thuấn(0936433688). Loại thiết bị: Toshiba 500GB. Tình trạng: lỗi cơ

Thu Huong Nguyễn

10949965_747948001985557_244276566_nNgày 10/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Thuấn(0936433688). Loại thiết bị: Toshiba 500GB. Tình trạng: lỗi cơ

Comments

comments