Ngày 10/07/2014 cứu DL thành công cho cô Minh( 0987…589)_ Kế toán ở Thái Bình. Loại thiết bị : HDD 3,5HGST 500Gb. tình trạng: ko nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 10/07/2014 cứu DL thành công cho cô Minh( 0987..589)_ Kế toán  ở Thái Bình. Loại thiết bị : HDD 3,5HGST 500Gb. tình trạng: ko nhận.

20140710_134403

 

Ngày 10/07/2014 cứu DL thành công cho cô Minh( 0987…589)_ Kế toán ở Thái Bình. Loại thiết bị : HDD 3,5HGST 500Gb. tình trạng: ko nhận.
Rate this post

Comments

comments