Ngày 10/09/2014, cứu DL thành công cho a. Hoàng(0902…074). Loại thiết bị: Seagate 3,5 160GB. Tình trạng: Bad.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 10/09/2014, cứu DL thành công cho a. Hoàng(0902…074). Loại thiết bị: Seagate 3,5 160GB. Tình trạng: Bad.

WP_20140910_006

Comments

comments