Ngày 10/10/2014, cứu DL thành công cho A. Lam (01276 780 878 ). Loại thiết bị: WD 500GB. Tình trạng: Bad

Cường Mạnh

10728666_533514750116334_1921412667_n

Ngày 10/10/2014, cứu DL thành công cho A. Lam (01276 780 878 ). Loại thiết bị: WD 500GB. Tình trạng: Bad
Rate this post

Comments

comments