Ngày 10/10/2014, cứu DL thành công cho A. Nam (01674 645 638). Loại thiết bị: Samsung 200GB. Tình trạng: Bad

Cường Mạnh

10721467_533514806782995_1207632301_n

Ngày 10/10/2014, cứu DL thành công cho A. Nam (01674 645 638). Loại thiết bị: Samsung 200GB. Tình trạng: Bad
Rate this post

Comments

comments