Ngày 10/10/2014, cứu DL thành công cho A. Phương (0975 154 888). Loại thiết bị: Toshiba 250GB. Tình trạng: Mất phần vùng

Cường Mạnh

10726760_533514816782994_923383183_n

Comments

comments