Ngày 10/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Luyến( 01685305353). Loại thiết bị: WD 3.5″, dung lượng 80GB. Tình trạng: Lỗi cơ. KH đợi lấy dữ liệu ngay trong ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 10/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Luyến( 01685305353). Loại thiết bị: WD 3.5″, dung lượng 80GB. Tình trạng: Lỗi cơ. KH đợi lấy dữ liệu ngay trong ngày.

c.Luyên

Ngày 10/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Luyến( 01685305353). Loại thiết bị: WD 3.5″, dung lượng 80GB. Tình trạng: Lỗi cơ. KH đợi lấy dữ liệu ngay trong ngày.
Rate this post

Comments

comments