Ngày 10/2/2014 Cứu lại dữ liệu cho A Hiến HDD samsung model HD256GJ. Lỗi cơ, dữ liệu được phục hồi sau 3h làm việc

Thu Huong Nguyễn

Comments

comments