Ngày 10/2/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Thành(0972244862). Loại thiết bị: Hitachi 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 10/2/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Thành(0972244862). Loại thiết bị: Hitachi 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

A.Thành

Ngày 10/2/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Thành(0972244862). Loại thiết bị: Hitachi 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments