Ngày 10/2/2015,cứu dữ liệu thành công cho chị Hương(0988468225). Loại thiết bị: samsung 80GB. Tình trạng: Bad nặng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 10/2/2015,cứu dữ liệu thành công cho chị Hương(0988468225). Loại thiết bị: samsung 80GB. Tình trạng: Bad nặng.

C.Hương

Comments

comments