Ngày 10/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Tý(0916009484). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba 320 GB. Tình trạng: Bad

Thu Huong Nguyễn

ty

Ngày 10/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Tý(0916009484). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba 320 GB. Tình trạng: Bad
Rate this post

Comments

comments