Ngày 10/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho Anh Dũng ( 0947129670). Loại thiết bị: ổ cứng Western 5000GB. Tình trạng: bad sector

Thu Huong Nguyễn

11745757_663237810477360_916206260668386490_n

Ngày 10/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho Anh Dũng ( 0947129670). Loại thiết bị: ổ cứng Western 5000GB. Tình trạng: bad sector
Rate this post

Comments

comments