Ngày 10/8/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho E. Thảo (0974120501). Loại thiết bị: Thẻ SD, dung lương 32GB. Tình trạng: Yêu cầu Format.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 10/8/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho E. Thảo (0974120501). Loại thiết bị: Thẻ nhớ Toshiba, dung lương 32GB. Tình trạng: Yêu cầu Format.

IMG_0342[1]

Ngày 10/8/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho E. Thảo (0974120501). Loại thiết bị: Thẻ SD, dung lương 32GB. Tình trạng: Yêu cầu Format.
Rate this post

Comments

comments