Ngày 10/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a Hồng (0164 54 991 85). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Không nhận BSY

Thu Huong Nguyễn

Ngày 10/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a Hồng (0164 54 991 85). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Không nhận BSYa hong

Ngày 10/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a Hồng (0164 54 991 85). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Không nhận BSY
Rate this post

Comments

comments